Het bestuur van de Stichting heeft de volgende samenstelling:

– Harry Lanting
– Lisette Groot Kormelink
– Stephan Schüller
– Rogier van de Weerd (commissielid en tevens voorzitter van de Stichting Overblijf)

Het bestuur is te bereiken via het contactformulier op deze website of vriendenobswittevrouwen@gmail.com.

Het bestuur bestaat geheel uit ouders. Elk jaar treedt één bestuurslid af conform rooster van aftreden. Een vacature wordt altijd onder alle ouders bekend gemaakt. De OR en MR hebben beide het recht om voor één van de bestuursfuncties een voordracht te doen vanuit de beschikbare kandidaten. Op deze wijze heeft elke ouder de gelegenheid zich kandidaat te stellen, en blijft een directe communicatie tussen de verschillende oudergeledingen gewaarborgd.