Het bestuur van de Stichting heeft de volgende samenstelling:

– Wouter van der Burg (voorzitter@vriendenwittevrouwen.nl)
– Dirk Teijen (penningmeester@vriendenwittevrouwen.nl)
– Harry Lanting (secretaris@vriendenwittevrouwen.nl)
– Rogier van de Weerd (commissielid en tevens voorzitter van de Stichting Overblijf)

Het bestuur bestaat geheel uit ouders. Elk jaar treedt één bestuurslid af conform rooster van aftreden. Een vacature wordt altijd onder alle ouders bekend gemaakt. De OR en MR hebben beide het recht om voor één van de bestuursfuncties een voordracht te doen vanuit de beschikbare kandidaten. Op deze wijze heeft elke ouder de gelegenheid zich kandidaat te stellen, en blijft een directe communicatie tussen de verschillende oudergeledingen gewaarborgd.