Ouders

De ouders van kinderen van de Jenaplanschool vormen de belangrijkste doelgroep van de Stichting.

Voor ouders willen we graag het volgende benadrukken:

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt door de Vriendenstichting geïncasseerd. Dit is een service van de Stichting aan de school; daarbij borgen we dat de gelden in goed overleg met de schoolleiding en de ouders worden besteed. De jaarlijkse ouderbijdrage is niet aftrekbaar.

De jaarlijkse ouderbijdrage is vrijwillig.

Sommige ouders besluiten om naast deze (vrijwillige) bijdrage een schenking aan de stichting te doen. Een dergelijke schenking is onder voorwaarden wel aftrekbaar.

Het is niet aan de school of aan de stichting om te bepalen of een ouder de (vrijwillige) ouderbijdrage betaalt en/of een schenking aan de stichting doet … deze keuze maakt elke ouder vanuit zijn of haar eigen perspectief.

De stichting faciliteert periodieke schenkingen vanaf € 200,- per jaar. Als u meer informatie wenst over de mogelijkheid tot periodiek schenken, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.