Informatie

Wat doen wij?
De Vriendenstichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld de OBS Wittevrouwen te Utrecht (“Jenaplan Wittevrouwen”) financieel te ondersteunen bij het continu verbeteren van het leer- en leefklimaat op school door voorzieningen, activiteiten en projecten mogelijk te maken die niet of slechts gedeeltelijk uit de normale bekostiging kunnen worden gerealiseerd.

Hiertoe zamelt de stichting geld in via onder meer donaties van ouders en andere betrokkenen, subsidies, sponsoring en specifieke acties.

Onder het in stand houden en verbeteren van het leer- en leefklimaat vallen onder meer die activiteiten, projecten en voorzieningen die bijdragen aan
– de vernieuwing en verbetering van het onderwijs;
– een veilige en inspirerende fysieke leefomgeving;
– de participatie van ouders, alsmede aan de positie van de school in de wijk;
– de duurzaamheid van de school.

Voor de duidelijkheid, de stichting bemoeit zich niet met inhoudelijke schoolzaken en evenmin met de basisvoorzieningen. De stichting is er voor de extra’s – en ondersteunt die zaken die de Jenaplan Wittevrouwen tot een nog specialere school maken!

Hoe werven wij fondsen?
De belangrijkste bijdrage komt van ouders. In toenemende mate richten wij ons ook op sponsoring door bedrijven, bijvoorbeeld door het plaatsen van advertenties in de Nieuwsbrief die periodiek aan ouders wordt verstuurd.

Giften zijn (onder voorwaarden) fiscaal aantrekkelijk: wij zijn door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling. Lees hier verder voor meer informatie.

Hoe besteden wij onze middelen?
Op grond van de begroting van de school, de aanvullende wensen van de schoolleiding èn de suggesties van MR, OR en individuele ouders wordt bepaalt hoe de middelen van de stichting worden ingezet.
Hiervoor zijn de volgende criteria opgesteld. De gefinancierde activiteiten of middelen:
– leveren een bijdrage aan een goed leer- en leefklimaat op school;
– zijn, over een aantal jaren genomen, evenredig verdeeld over de locaties OKS en Poortstraat;
– zijn, over een aantal jaren genomen, gespreid over alle leerlingen en aandachtspunten (van sportief tot cultureel, van opvallen tot uitvallen, etcetera);
– leiden niet tot vaste personele lasten (dienstverbanden);
– passen binnen de visie c.q. doelstellingen van de school.

Hoe wordt op deze bestedingen toegezien?
Wij verantwoorden de besteding van onze middelen in detail aan de MR en de OR en – in overleg met de schoolleiding – op hoofdlijnen tijdens een ouderavond.
Jaarlijks wordt door middel van een (compacte) jaarrekening de stand van zaken gepresenteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *