De Stichting heeft de ANBI-status.
Dit betekent dat giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

De voorwaarden staan vermeld op de site van de Belastingdienst. In hoofdlijnen komt het er op neer dat u een eenmalige gift mag aftrekken mits u meer dan de drempel (1% van het drempelinkomen) schenkt aan goede doelen.

Daarnaast mag een periodieke gift (tenminste vijf jaar) worden afgetrokken. Tot 1 januari 2014 was dat alleen mogelijk als de gift bij notariële akte is vastgelegd, sindsdien voldoet een onderhandse schenkingsovereenkomst. Een gedeeltelijk ingevulde concept overeenkomst kunt u hier vinden. Voor de definitieve vastlegging van deze overeenkomst kunt u contact opnemen met het bestuur.

Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Stichting is 816861602. Dit nummer heeft u nodig voor uw belastingaangifte. De beschikking kunt u hier vinden.