Samenstelling bestuur vanaf juli 2017

Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden: elk jaar wordt één positie in het bestuur vacant gesteld. Daarbij geldt dat één bestuursfunctie wordt voorgedragen door de OR, één door de MR en één door het bestuur zelf.

Harry Lanting volgt Yanka Ditewig op als secretaris en Rogier van de Weerd volgt Paul van den Brekel op als commissielid. We bedanken beiden hartelijk voor hun bijdrage aan de Stichting.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
– Wouter van der Burg (voorzitter)
– Dirk Teijen (penningmeester)
– Harry Lanting (secretaris)
– Rogier van de Weerd (commissielid en tevens voorzitter van de Stichting Overblijf)