Ouderbijdrage en overblijf

Inmiddels is het gecombineerde formulier voor de ouderbijdrage en de overblijf voor het schooljaar 2013-2014 weer uitgedeeld.

Dit formulier kan ook worden gedownload op deze site.

Voor de volledigheid wijzen wij er op dat de (vrijwillige) ouderbijdrage fiscaal niet kan worden gezien als een schenking aan de stichting. Mocht u belangstelling hebben voor de mogelijkheden tot fiscaal vriendelijk schenken, wijzen wij u op de betreffende pagina op de site.