Nieuwe samenstelling bestuur per 1 januari 2014

Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden: elk jaar wordt één positie in het bestuur vacant gesteld. Daarbij geldt dat één bestuursfunctie wordt voorgedragen door de OR, één door de MR en één door het bestuur zelf.

Volgens dit rooster kwam per 1 januari 2014 de rol van voorzitter Henk Wesselo (voorgedragen door de MR) vacant.

Na voordracht van kandidaten door de MR en benoeming door het bestuur in de vergadering van februari, heeft het bestuur nu de volgende samenstelling:
– Gunnar van Meekeren (voorzitter)
– Freek Bodemeijer (penningmeester)
– Wouter van der Burg (secretaris)
– Paul van den Brekel (commissielid)