Lisette Groot Kormelink volgt als penningmeester Dirk Teijen op

Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden: elk jaar wordt één positie in het bestuur vacant gesteld. Daarbij geldt dat één bestuursfunctie wordt voorgedragen door de OR, één door de MR en één door het bestuur zelf.

Op voordracht van het bestuur is Lisette Groot Kormelink als penningmeester tot het bestuur toegetreden. Zij volgt daarmee Dirk Teijen op die hartelijk wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de Stichting.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
– Wouter van der Burg (voorzitter)
– Lisette Groot Kormelink (penningmeester)
– Harry Lanting (secretaris@vriendenwittevrouwen.nl)
– Rogier van de Weerd (commissielid en tevens voorzitter van de Stichting Overblijf)