Jaarverslagen 2017 en 2018

De jaarverslagen over de kalenderjaren 2017 en 2018 zijn in concept opgesteld en zijn hier (2017) en hier (2018) te downloaden. Na de kascontrole zullen de finale versies worden gepubliceerd

Nog vragen of opmerkingen? Spreek een van de bestuursleden aan of stuur ons een e-mail.