Dirk Teijen volgt als penningmeester Freek Bodemeijer op

Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden: elk jaar wordt één positie in het bestuur vacant gesteld. Daarbij geldt dat één bestuursfunctie wordt voorgedragen door de OR, één door de MR en één door het bestuur zelf.

Op voordracht van de Ouderraad (OR) is Dirk Teijen als penningmeester tot het bestuur toegetreden. Hij volgt daarmee Freek Bodemeijer op die hartelijk wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de Stichting.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
– Wouter van der Burg (voorzitter)
– Dirk Teijen (penningmeester)
– Yanka Ditewig (secretaris)
– Paul van den Brekel (commissielid)