Maandelijks archief: februari 2013

Schema incasso bij gespreide betaling

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 10 op 1 februari 2013]

Een fors deel van de ouders heeft gekozen voor gespreide betaling.
Volgens de oorspronkelijk planning zou de tweede termijn worden geïncasseerd in december en de derde in maart.
Om praktische redenen hebben we besloten deze termijnen iets aan te passen:
• de tweede termijn wordt eind deze week geïncasseerd;
• de derde termijn wordt in de laatste week van april geïncasseerd.

Samenstelling bestuur per 1 januari 2013

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 10 op 1 februari 2013]

Samenstelling bestuur
Met ingang van 1 januari 2013 is Freek Bodemeijer toegetreden tot het bestuur in de rol van secretaris. Hij vervangt Daan Bramer, die in 2012 als lid van het interim-bestuur een goede bijdrage heeft geleverd aan het optuigen van de Stichting. Ik wil Daan bij deze hartelijk danken voor zijn bijdrage!

Naast de aanstelling van Freek, heeft het bestuur twee andere ouders benoemd als commissielid: Lennert de Rijk zal gaan trekken aan de Fondsenwerving, en Wouter van der Burg zal ons helpen bij de communicatie.

Prioriteiten
De benoeming van Lennert en Wouter heeft alles te maken met de prioriteiten die we voor het komende jaar hebben vastgesteld:

  1. Fondsenwerving: Het uitbreiden van onze inkomsten door het werven van donateurs en sponsoren.
  2. Communicatie: Het  versterken van de communicatie met ouders, donateurs en sponsoren. Dit betreft zowel de wijze waarop ouders suggesties kunnen doen voor initiatieven van de stichting, als de wijze waarop we verslag doen van onze bestedingen.

Wij zullen de komende maanden onze aanpak uitwerken. In de loop van april komen we inhoudelijk terug op bovenstaande punten.