Maandelijks archief: augustus 2012

Start Vriendenstichting 2012/2013

[Dit bericht werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 1 op 30 augustus 2012]

Zoals u weet is er het nodige veranderd op het gebied van de financiƫle organisatie van de school.

De Stichting Vrienden van de Jenaplan is verantwoordelijk voor het innen en beheren van alle gelden behalve de reguliere financiering door de overheid. Het gaat hier dus om de ouderbijdrage, de opbrengst oud-papier, de opbrengsten vanuit de verhuur etc. Deze Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit ouders van de school. De school dient verzoeken in met een bijhorende begroting. In overleg tussen het bestuur en de school wordt bepaald waar de gelden aan besteed worden.

Uitgangspunt is dat al het geld besteed wordt aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs in de breedste zin van het woord. Het bestuur legt verantwoording af aan alle ouders middels publicaties in de Nieuwsbrief. Een dezer dagen vindt er een bestuursvergadering plaats en zal bepaald worden wat er gebeurt met de extra inkomsten die vorig schooljaar ontvangen zijn.

Het is dus niet langer de ouderraad die dit geld beheert. Wel zullen de activiteiten die gedaan werden met de ouderbijdrage (schoolreisjes, kampen, themakisten, klassenpot, feesten etc.) zoveel mogelijk gecontinueerd worden.

Naast de Stichting Vrienden van de Jenaplanschool is er ook een tweede Stichting opgericht, namelijk de Stichting Overblijf. Deze stichting is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele overblijf (zowel financieel als organisatorisch). De directie van de school is wettelijk verantwoordelijk voor het bieden van overblijfmogelijkheden dus vormt de directie ook het bestuur van deze Stichting. Wel is er een connectie tussen beide stichtingen. De stichting overblijf legt verantwoording af aan ouderraad en MR.